DIDEM ERK

"Bir Rüyanın Sonu" | "The End of a Dream"

performative installation, 2017
------------------------------
2017, "Blow Up: Kavunu Gördüm", SALT Galata, Istanbul
------------------------------
letters, envelopes, plumb, table, chair
------------------------------
courtesy of the artist
------------------------------
http://blowupkavunugordum.blogspot.com.tr/
------------------------------

On Didem Erk’s table a white sheet of paper is ready to transform into anything. Erk sees her body as a stylus, and in time letters are filling up to papers. “The End of a Dream” is ready to be sent to the abandoned and gentrified spaces in Istanbul and to people who left Istanbul for different reasons. Dear Serkildoryan, Dear Kelebek Korse, Dear Libraire de Péra- letters pile up on the table and the traces of words on black carbon paper accumulates on the wall. The sender, receiver and the address of the envelopes are missing. The stamp of dates from past and future are only visible. Author or visitor reads the letters to the space, and involuntary memory turns into letters and voice.

------------------------------

Didem Erk’in masasında ise boş bir beyaz sayfa herşeye dönüşmeye hazırdır. Bedenini kalem olarak gören Erk’in sayfalarına zamanla harfler dolmaya başlar, “Bir Rüyanın Sonu” İstanbul’da değişmiş, terkedilmiş mekanlara ve İstanbul'dan farklı sebeplerle göç etmiş, sürgün edilmiş insanlara gönderilmek üzere hazırdır. -Sevgili Serkildoryan, Sevgili Kelebek Korse, Sevgili Libraire de Péra-mektuplar masanın üzerinde, sözcüklerin izlerinin olduğu siyah karbon kağıtları da duvarda birikmeye başlar. Mektupların göndereni, alıcısı ve adresi noksandır. Sadece zarfın üzerinde geçmiş ve gelecekten tarihler bulunmaktadır. Yazar veya ziyaretçi masada yazdığı mektupları belli aralıklarla mekana okumaktadır, şehirden kavunun topladığı fısıltılar performatif bir bilinç akışı ile önce harflere sonra seslere dönüşmeye açıktır. Mekanın sesi ve zihinsel mekan arasında gel-gitler yaşanır.


The End of a Dream from didem erk on Vimeo.

Didem Erk Abandoned

Didem Erk Abandoned

Didem Erk Abandoned

Didem Erk Abandoned

Didem Erk Abandoned Didem Erk AbandonedDidem Erk Abandoned